...
KANCELARIA PODATKOWA POSIADA LICENCJĘ MINISTERSTWA FINANSÓW od 2000 roku

Ryczałt ewidencjonowany – Warszawa

Ryczałt ewidencjonowany jest prostą formą opodatkowania działalności gospodarczej, która polega na opłacaniu podatku dochodowego od przychodu, bez odliczania od niego kosztów jego uzyskania. Stanowi on doskonały wybór przede wszystkim dla przedsiębiorstw niegenerujących znacznych kosztów. Dodatkowo ryczałt ewidencjonowany jest formą bardzo wygodną, jako że wymaga prowadzenia jedynie uproszczonej księgowości w postaci ewidencji przychodów, a w przypadku wielu branż przedsiębiorca może skorzystać z atrakcyjnych stawek podatkowych. Do tego niezbędne jest jednak zgłoszenie do urzędu skarbowego chęci rozliczania się na tych zasadach w odpowiednim terminie. W naszej kancelarii w Warszawie pomagamy więc zarówno w przejściu na ryczałt ewidencjonowany, jak i w jego prawidłowym rozliczaniu. Zapraszamy!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.