...
KANCELARIA PODATKOWA POSIADA LICENCJĘ MINISTERSTWA FINANSÓW od 2000 roku

Obsługa księgowa spółek – Warszawa

Prowadzenie księgowości, zwłaszcza w większych przedsiębiorstwach o znacznych obrotach, może okazać się dla właściciela firmy skomplikowanym, pracochłonnym obowiązkiem, pochłaniającym dużo czasu, który można by wykorzystać choćby na rozwój działalności albo jeszcze efektywniejsze zarządzanie nią. Dodatkowo przepisy prawne regulujące zasady prawidłowego księgowania przychodów i wydatków potrafią zmieniać się dynamicznie, a przeoczenie zmian może pociągnąć za sobą różnorodne konsekwencje. Zarządzając przedsiębiorstwem w formie spółki, warto zatem postawić na profesjonalną obsługę księgową specjalistów w dziedzinie rachunkowości, takich jak pracownicy kancelarii FiSpol w Warszawie.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek w Warszawie

W naszej kancelarii w Warszawie zajmujemy się zakładaniem, a także obsługą księgową wszelkiego rodzaju spółek zgodnie z wybraną przez przedsiębiorcę formą rachunkowości. W obowiązujących przepisach prawnych dostępnych jest kilka metod rozliczania działalności. Spółki cywilne lub jawne mogą skorzystać z prowadzenia uproszczonej księgowości w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ryczałtu (pod warunkiem nieprzekroczenia określonego ustawowo przychodu). Pełna księgowość, czyli księgi rachunkowe, obowiązkowa jest natomiast dla spółek:

  • partnerskich,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.).

Usługi prowadzenia ksiąg handlowych lub uproszczonej księgowości w FiSpol

Oferta obsługi księgowej dla spółek działających w Warszawie obejmuje kompleksowe wsparcie w efektywnym, prawidłowym prowadzeniu rachunkowości w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od tego, czy chodzi o księgę przychodów i rozchodów, ryczałt, czy o księgi handlowe, gwarantujemy pełen profesjonalizm, a także odpowiedzialność świadczonych usług. Bieżące prowadzenie księgowości obejmuje również m.in. sporządzanie polityki rachunkowości, ewidencjonowanie otrzymywanych dokumentów, raportowanie danych finansowych do zarządu firmy oraz grupy czy przygotowywanie sprawozdań.

Bezproblemowe zakładanie spółek — Warszawa

Poza kompleksowym, skrupulatnym, rzetelnym prowadzeniem księgowości nasza kancelaria z siedzibą w Warszawie oferuje również fachowe wsparcie w zakresie zakładania spółek. Przeprowadzamy przez cały proces przygotowania i podpisania wymaganych dokumentów, rejestracji działalności, zgłoszenia jej do odpowiednich organów administracji publicznej, ale nie tylko. Ponadto proponujemy też pomoc w takich sytuacjach jak np. zmiana formy prawnej, zawieszenie działalności bądź jej zamknięcie. Zapraszamy do współpracy z FiSpol!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.