...
KANCELARIA PODATKOWA POSIADA LICENCJĘ MINISTERSTWA FINANSÓW od 2000 roku

Polityka prywatności

   

   1. Administratorem danych osobowych klientów jest FISPOL – Kancelaria podatkowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyska 18 lok 125.

   1. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe z zachowaniem należytej staranności w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub utratą.

   1. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu:
    a) realizacji zamówień na usługi. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży usługi, której stroną jest klient, którego dane dotyczą;
    b) odpowiedzi na zapytania klientów zadawane przy pomocy Formularza Kontaktowego.

   1. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:
    a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
    b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: biuro@fispol.pl
    c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa;

   1. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy Administratora a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, logistyczne oraz marketingowe.

   1. Dane osobowe, zebrane w celu realizacji zamówienia będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
    a) obsługi reklamacji;
    b) wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (np. wynikającego z przepisów rachunkowych);
    c) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;

   1. Dane osobowe klientów nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

   1. Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do krajów trzecich.

   1. Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku:
    a) składania zamówienia na usługi;
    b) korzystania z formularza kontaktowego na https://fispol.pl/#kontakt/;

   1. W przypadku współpracy, klient podaje:
    a) imię i nazwisko;
    b) dane adresowe;
    c) adres e-mail;
    d) numer telefonu
    e) ewentualnie do wystawienia faktury, nazwę firmy i NIP;

   1. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie https://fispol.pl/#kontakt/, klient podaje:
    a) imię i nazwisko;
    b) e-mail;
    c) miejscowość;
    d) numer telefonu.

   1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

   1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@fispol.pl

   1. Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2021 r.

  Polityka plików “cookies”
  Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do strony internetowej https://fispol.pl, których operatorem jest FISPOL – Kancelaria podatkowa z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: “stroną internetową”).

  Czym są pliki “cookies”?
  Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Do czego używamy plików “cookies”?
  Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, segregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

  Jakich plików “cookies” używamy?
  Stosowane są dwa rodzaje plików “cookies” – “sesyjne” oraz “stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki “cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

  Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe?
  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

  Usuwanie plików “cookies”
  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików “cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.