KANCELARIA PODATKOWA POSIADA LICENCJĘ MINISTERSTWA FINANSÓW od 2000 roku

Polityka prywatności

 

  1. Administratorem danych osobowych klientów jest FISPOL – Kancelaria podatkowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyska 18 lok 125.

  1. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe z zachowaniem należytej staranności w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub utratą.

  1. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu:
   a) realizacji zamówień na usługi. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży usługi, której stroną jest klient, którego dane dotyczą;
   b) odpowiedzi na zapytania klientów zadawane przy pomocy Formularza Kontaktowego.

  1. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:
   a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
   b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: biuro@fispol.pl
   c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa;

  1. Dostęp do danych osobowych Klienta będą mieli pracownicy Administratora a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, logistyczne oraz marketingowe.

  1. Dane osobowe, zebrane w celu realizacji zamówienia będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   a) obsługi reklamacji;
   b) wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (np. wynikającego z przepisów rachunkowych);
   c) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;

  1. Dane osobowe klientów nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

  1. Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do krajów trzecich.

  1. Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku:
   a) składania zamówienia na usługi;
   b) korzystania z formularza kontaktowego na https://fispol.pl/#kontakt/;

  1. W przypadku współpracy, klient podaje:
   a) imię i nazwisko;
   b) dane adresowe;
   c) adres e-mail;
   d) numer telefonu
   e) ewentualnie do wystawienia faktury, nazwę firmy i NIP;

  1. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie https://fispol.pl/#kontakt/, klient podaje:
   a) imię i nazwisko;
   b) e-mail;
   c) miejscowość;
   d) numer telefonu.

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

  1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@fispol.pl

  1. Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2021 r.

Polityka plików “cookies”
Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do strony internetowej https://fispol.pl, których operatorem jest FISPOL – Kancelaria podatkowa z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: “stroną internetową”).

Czym są pliki “cookies”?
Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików “cookies”?
Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, segregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików “cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików “cookies” – “sesyjne” oraz “stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki “cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików “cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików “cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.